H Ng D N C I T Camera Wifi Mini Ng H I N T G35 1920x1080 Hd4k G C R Ng 160 Ng Y Trang